door2door

Wszystkie produkty Green Tiger objęte są 2 letnią gwarancją.

Procedura zgłoszenia reklamacji.

W celu zgłoszenia usterki klient powinien:

Poinformować serwis o usterce sprzętu, wysyłając wiadomość na adres serwis@greentiger.shop.

Wiadomość musi zawierać:

  1. opis problemu
  2. dokument zakupu towaru
  3. dodatkowo w miarę możliwości,  załączyć do wiadomości zdjęcia zgłaszanego produktu.

Po otrzymaniu zgłoszenia, serwis podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Klient zostaje poinformowany za pomocą maila lub telefonicznie o przebiegu zgłoszenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia klient zobowiązuje się do:

  1. Przygotowania towaru do wysyłki, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu-zalecane użycie oryginalnego opakowania.
  2. Wskazania dokładnego adresu odbioru towaru, numeru kontaktowego oraz imienia i nazwiska osoby wydającej towar kurierowi.

O statusie przebiegu reklamacji klient informowany jest za pośrednictwem maila lub telefonicznie.

W przypadku wskazania przez serwis, stacjonarnego punktu serwisowego, klient zobowiązuje się samodzielnie dostarczyć towar do serwisu.

W ramach usługi po serwisowej, lub w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może:

  1. Uzyskać informacje o serwisie stacjonarnym prowadzącym serwis i naprawę produktów Green Tiger,
  2. Zlecić serwisowi naprawę po gwarancyjną lub usługę serwisową wg. opłat wskazanego serwisu.
  3. Zakupić części zamienne.

Dokładne warunki reklamacji opisane są w 7 punkcie regulaminu sklepu greentiger.shop