Cookies preferences

Others

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Necessary

Necessary
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Functional

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Jaką kosiarkę wybrać ?

Często czytamy na różnego rodzaju forach dyskusyjnych jak użytkownicy spierają się co do tego jaką kosiarkę należy kupić….

Czy tak naprawdę jest to aż tak skomplikowany wybór ?

To oczywiste że jeśli posiadasz 100 metrowy  trawnik to super mocna kosiarka o dużym pojemniku na trawę będzie spełnieniem fantazji a nie uzasadnionym zakupem.  Wybierz coś małego np. elektryczną kosiarkę…

Gdy twój trawnik ma 400-600 metrów wybierz kosiarkę spalinową bo na kablu może być ciężko. Do takiego trawnika doskonale nadaje się nasz najmniejszy model GT-LC139-46. Silnik o pojemności 139 cm3 doskonale się sprawdzi w działaniu a ostrze 46 cm w zupełności wystarczy.

Trawniki 700-1200 to domena większych silników. Zapewnią one spory zapas mocy a ostrza 51-53 cm zapewnią odpowiednią powierzchnię  roboczą.